Image 5s Image Iso
Lựa chọn của bạn

Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Oristar – Cung cấp các sản phẩm có chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, tối đa hóa sự đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Trang chủ / Câu chuyện cuộc sống: Hiện tượng trộm rượu

Câu chuyện cuộc sống: Hiện tượng trộm rượu

Ngày đăng: 16/ 04/ 2018 - Người đăng: VTRiT


Câu chuyện cuộc sống: Hiện tượng trộm rượu

Có người mua được một thùng rượu ngon để trong sân.

Đến ngày hôm sau rượu chỉ còn 4/5, anh ta liền dán lên thùng rượu bốn chữ: Không được trộm rượu.

Ngày hôm sau, rượu lại vơi đi 2/5, anh ta lại dán chữ: Trộm rượu phạt nặng.

Đến ngày thứ 3, rượu vẫn bị trộm. Thế là anh ta dán ba chữ: Thùng nước tiểu, xem ai còn dám uống nữa không.

Ngày thứ 4, anh ta nhìn thùng rượu mếu máo. Thùng đầy rồi…Nhưng đầy nước tiểu.

… Câu chuyện vẫn chưa hết. Đến ngày thứ 5, anh ta lại dán bốn chữ “không được trộm rượu” lên thùng. Ngày hôm đó, rất nhiều người cùng khóc!

Nguyên tắc tâm lý là, càng cấm người ta càng làm, vì bản chất chúng ta là tò mò. Về mặt luật hấp dẫn, thì luật không phân biệt cấm hay không cấm, chỉ cần có từ khóa “trộm rượu” thì rượu chắc chắn sẽ bị trộm!

Source: Internet


Bình luận - đánh giá