Image 5s Image Iso
Lựa chọn của bạn

Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Oristar – Cung cấp các sản phẩm có chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, tối đa hóa sự đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Trang chủ / Khuyến cáo doanh nghiệp về phòng vệ thương mại với thép cuộn, thép dây

Khuyến cáo doanh nghiệp về phòng vệ thương mại với thép cuộn, thép dây

Ngày đăng: 06/ 09/ 2018 - Người đăng: admin

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2622/QĐ-BCT kèm Thông báo về việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với thép dây, thép cuộn….

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2622/QĐ-BCT kèm Thông báo về việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với thép dây, thép cuộn có mã HS: 7213.91.90; 7213.99.90; 7217.10.10; 7217.10.29; 7229.90.99; 9839.10.00; 9839.20.00 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước,vùng lãnh thổ khác nhau.

Căn cứ theo quy định tại Điều 75 của Luật Quản lý ngoại thương, bên liên quan trong vụ việc điều tra có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan điều tra và Cơ quan điều tra có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, nhằm phục vụ quá trình điều tra vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đã đề nghị doanh nghiệp cung cấp các thông tin liên quan trong Bản câu hỏi điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

Để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất, Cục Phòng vệ Thương mại khuyến cáo tất cả các doanh nghiệp có liên quan cần phải trả lời bản câu hỏi một cách đầy đủ nhất có thể.

Theo đó, nội dung trả lời phải được gửi về Cục Phòng vệ thương mại trước 17h ngày 28/9/2018 theo địa chỉ đã nêu rõ trong bản câu hỏi điều tra.

Theo Tapchicongthuong.vn

Bình luận - đánh giá